deň
    mesiac
    rok


    Dieťa do dovŕšenia 6. roku vekuDieťa od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku vekuMladistvý starší ako 15 rokovDospelá osobaŽiak základnej školyŠtudent strednej školyŠtudent vysokej školy do 26-teho roku vekuZdravotne ťažko postihnutá osobaDôchodca do 70 rokovDôchodca nad 70 rokovOcenený Darca krvi