Prosím vyplňte nasledovný formulár s čo najväčším počtom údajov, ktoré boli použité pri Vašom nákupe Dopravnej Karty MHD Svit, budeme Vám vedieť zablokovať prípadný zvyšný kredit a vydať novú kartu. Údaje označené * je nutné zadať.


    deň
    mesiac
    rok